نقشه سلماس

 

 

ميدان توحيد سلماس

 

كول تپه ( تپه اهرنجان )

 

ميره خاتون كهنه شهر

كتيبه خان تختي

 

 

كتيبه خان تختي

 

سد تازه شهر

قلعه چهريق

قلعه چهريق

 قلعه هدر ( كور اغلي قالاسي)

 قلعه هدر ( كور اغلي قالاسي)

 

بقاياي سالن آمفي تئاتردر كليساي هفتوان

 كليساي هفتوان

 

دخمه ي قارني يارخ